China Porcelain & Electric(Henan)Co.,Ltd

Address: No.7, No. 1 Building, Ke Yuan Mansion, No.121 Huanghe  road,Zhengzhou,Henan,China                                                 Tel/Fax:+86-371-63690210,63690211,  65800350


E-mail:postmaster@sinodiamonds.com